Home

 

Het “Brugs Vocaal Ensemble” (BVE) werd 32 jaar geleden opgericht door stichter-dirigent Tony Venneman. Op enkele uitzonderingen na, waren alle stichtende leden Bruggelingen. Velen hadden “in een vorig leven” al heel wat koorkennis opgedaan, zodat het jonge ensemble in een zeer korte tijdsspanne klaar was om allerhande optredens te verzorgen.

Dit bleef niet onopgemerkt en, mede door de muzikale tentakels van onze dirigent die tot over de Zeeuwse grens reiken, sloten zich gaandeweg enkele mooie stemmen uit de Nederlandse Polders bij ons koor aan; het Brugs Vocaal Ensemble, met zijn grensoverschrijdende samenwerking, stond op de kaart!

Het repertoire van het Brugs Vocaal Ensemble is bijzonder gevarieerd en pendelt van de renaissance naar muziek van de voorbije eeuw. We voeren ook regelmatig heel mooie hedendaagse klassieke muziek uit.

Naast de vele optredens, met zowel profane als religieuze muziek, verzorgen wij tweejaarlijks een eigen productie.

In 2013 hielden we een groot kerstconcert samen met de bekende Brugse tenor Thomas Blondelle. We hadden in 2017 opnieuw een geslaagd kerstconcertproject in Breskens, Brugge en Breskens.